Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden voor zwemschool ‘Your Personal Swim Coach’ , ‘Zwemschool 't Watertje'


Organisatie

Zwemscholen ‘Your Personal Swim Coach’, en ‘Zwemschool 't Watertje!’ zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder het referentienummer 73542296 met het fiscaal identificatienummer: NL 175363717B02.

Met de ‘leskinderen’ wordt verwezen naar de zwemmende kinderen , ingeschreven door een ouder/verzorger bij een van onze scholen.

1. Risico en gezondheid

Alle  ouders, verzorgers van de leskinderen zijn verplicht om het registratieformulier naar waarheid en volledigheid in te vullen over gezondheidsomstandigheden. De gehele relevante medische achtergrond dient te worden genoemd. Het deelnemen aan de lessen is op eigen risico. De zwemschool dient tenminste in het bezit te zijn van één te bereiken telefoonnummer in het geval van een ongeval. De zwemschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij AEGON; 702893109. De Zwemschool sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel/schade die tijdens voor en na de zwemlessen zijn opgelopen/ontstaan.

2​. Referentie lesmethode

De zwemschool houdt zich aan de ENVOZ Survival zwemrichtlijnen en geeft het Internationale ENVOZ A, B en C diploma uit.

3. Aanvang zwemles

Wij verzoeken u er zorg voor te dragen dat uw kind op tijd in de zwemles komt. Te laat komen is voor de andere kinderen en de coach storend. Wilt u de kinderen in de kleedkamer laten wachten tot kort voor aanvang van de zwemles. Gelieve hem/haar voor aanvang van de les naar de toilet te laten gaan zodat dit tijdens de les niet hoeft. Het is uiteraard wel toegestaan om tijdens de les naar de toilet te gaan. Wij verzoeken u uw kind te leren om na toiletgebruik te douchen.

4. Proefmaand

Vanaf September 2020 bieden wij geen gratis proeflessen meer aan. In plaats daarvan betalen de nieuwkomers eenmalig het inschrijfgeld van €30,50. Voor dit bedrag ontvangt u twee introductielessen. Na afloop van de tweede les besluit u of jullie doorgaan of niet. De opzegtermijn van één maand is dan niet van toepassing. De normale betaling (€19,50 per les) gaat dan in vanaf de 3e les. De kalendermaand daarna wordt dan volledig in rekening gebracht.

5. Registratie van een leerling

Door het registratieformulier van onze zwemschool in te vullen en te ondertekenen gaat me automatisch akkoord  met een incasso betaling voor een maand. Dit bedrag wordt iedere 3e van de nieuwe maand afgeschreven.

Alle studenten ontvangen bij de inschrijven persoonlijke inloggegevens per e-mail voor het online leerlingvolgsysteem (zie punt 6 voor verdere informatie).

De inschrijving blijft gehandhaafd totdat de leerling via zwemscore is uitgeschreven. De resterende inhaallessen ( max 7 ) kunnen nog besteed worden. De zwemschool zal regelmatig herinneringen sturen, rondom afzwemdata waarna leerlingen veelal uitschrijven. De leerling kan dan al op tijd worden uitgeschreven en zo toch nog de resterende inhaallessen op te maken.

​6. Leerlingvolgsysteem: Zwemscore

Met het Zwemscore systeem kunt u:

  • De voortgang volgen via de scores en een persoonlijke tekst van uw coach
  • Uw lesgeld betalingen inzien en betalen.
  • De gewenste lessen afmelden en inhaallessen boeken.
  • Het afmelden van een zwemles via Zwemscore

Om een les kosteloos af te melden dient u ten minste 8 uur voorafgaand aan de les in te loggen op uw persoonlijke Zwemscore account en de gewenste les af te melden. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt. Het afmelden van een les via e-mail, telefoon of mondeling is niet mogelijk. Wanneer u een les niet binnen de 8 uur voor een les afmeldt, kan deze niet meer worden ingehaald.

7. Annuleren van een zwemles door het management

Het management van onze zwemschool heeft het recht om een les op korte termijn te annuleren door onvoorziene omstandigheden (bv. Ziekte van het personeel of in opdracht van het zwembad). Wij zullen onze leerlingen zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de omstandigheden

8. Betalingen lesgeld

Bij niet tijdig betalen of het storneren van terecht geïncasseerde contributie zullen € 5,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze dient u zelf te voldoen bij overmaken van de achterstallige betaling. Bij een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden zal de gereserveerde zwemplek komen te vervallen. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het eventueel al betaalde cursusgeld.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand gerekend vanaf de laatste zwemles van de maand waarin je de zwemlessen opzegt. Studenten worden normaliter uitgeschreven na het afzwemmoment. Deze data liggen vast en worden regelmatig gecommuniceerd. De zwemschool stuurt dan ook een herinnering om over te schakelen naar de het gebruik van de resterende inhaallessen.

9. Betalingsmethode

Per maand zult u een rekening ontvangen van het aantal geplande lessen voor de desbetreffende maand. De zwemlessen die op tijd worden afgemeld zijn dan al betaald en kunt u op een ander moment gratis inhalen.

10. Privacy

Alle persoonlijke gegevens van onze leerlingen worden met respect behandelt waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met de privacy van onze leerlingen. De gegevens worden nooit met derden gedeeld, tenzij onze zwemschool hiertoe genoodzaakt is rekening houdend met de geldende wetgeving.

Wij opereren in de lijn van de huidige wetgeving AVG. Deze staan nog een keer extra toegelicht in onze Privacy Verklaring, op de website van onze scholen.

Foto’s die tijdens de lessen worden gemaakt door onze coaches kunnen worden gebruikt voor onze website of Facebookpagina. Wanneer een leerling herkenbaar op een foto is te zien, zullen wij ten alle tijden toestemming vragen om deze foto te publiekelijk te plaatsen.

11. Gebruikersregels op onze zwemgelegenheden

Onze zwemschool, inclusief onze leerlingen, zijn ten alle tijden te gast in de door de zwemschool gehuurde zwembaden. Dit betekent dat wij ons dienen te houden aan de regels van het zwembad en ons zullen dienen te gedragen naar de instructies van het zwembad. Alle andere gasten en personeel van het zwembad dienen met respect te worden behandeld en niet onnodig gestoord te worden door onze aanwezigheid, inclusief de tijd voor- en na de les.  Wanneer herhaaldelijk niet aan de instructies van het zwembad of het personeel van onze zwemschool gehoor wordt gegeven door onze studenten, zoals hierboven wordt beschreven, is onze zwemschool genoodzaakt om de desbetreffende student direct uit te schrijven voor zwemlessen bij onze zwemschool. Hierbij heeft de leerling geen recht op terugbetaling van lesgeld etc.

12. Familiekorting

De eerder gestelde familiekortingen (bij 2e of 3e kind uit een familie) zijn sinds 2019 niet meer geldig. Iedere zwemmer krijgt onze volledige aandacht en support en dus hanteren wij een en dezelfde prijs per kind.

13.Slotbepaling

Door verzending van de inschrijving verklaart  de inschrijvende ouder/ verzorger van de student, zich aan deze Algemene Voorwaarden te confirmeren. De zwemscholen behouden  het recht van de voorwaarden te kunnen wijzigen.